Επιστολή στο Δήμαρχο Χερσονήσου για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας         Η Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου «ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με επιστολή που απευθύνεται στο Δήμαρχο κ. Μαστοράκη ζητά την ενεργοποίηση της Δημοτικής Αρχής και τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με βάση τη σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα με το Ν. 4479/2017 αρ. 24.
       
          Η Δημοτική Κίνηση τονίζει ότι «Σήμερα, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ξεπεράστηκε το πρόβλημα της απαγόρευσης προσλήψεων και συνεπώς μπορούμε να προχωρήσομε προς την στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας.» υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «σε δημόσιες τοποθετήσεις τους στα μέσα ενημέρωσης, στελέχη της δημοτικής αρχής είχαν δεσμευτεί ότι, ευθύς μόλις αρθεί ο περιορισμός των προσλήψεων θα προχωρήσετε τάχιστα στην οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό»
Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Χερσόνησος, 5/7/2017
Κύριε Δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 24 του νόμου 4479/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα, δίδεται στους Δήμους όλης της χώρας η δυνατότητα να οργανώσουν άμεσα την υπηρεσία καθαριότητας, με δικό τους προσωπικό, τροποποιώντας, εν ανάγκη, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους και προγραμματίζοντας την πρόσληψη τακτικού προσωπικού και την κάλυψη των κενών θέσεων. Οι σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, δίδονται με την εγκύκλιο 19 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο γίνεται ρητή αναφορά, ότι «μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιμακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών, με τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους».
Παράλληλα επισημαίνεται ότι,  σε περίπτωση που Ο.Τ.Α. δεν υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ή δεν προβεί στη σύσταση και κάλυψη νέων θέσεων -αν και παρέχεται ήδη η δυνατότητα αυτή-, «δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των φορέων αυτών».
 Κύριε Δήμαρχε,
Στο παρελθόν, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, όταν συζητιόταν τα θέματα των διαγωνισμών και των αναθέσεων σε ιδιώτες της εργασίας της συλλογής των απορριμμάτων, είχατε εκφράσει τη θέση ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο καταφεύγετε στη λύση των ιδιωτών εργολάβων είναι το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων δεν σας επιτρέπει την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.
Επιπλέον, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους στα μέσα ενημέρωσης, στελέχη της δημοτικής αρχής είχαν δεσμευτεί ότι, ευθύς μόλις αρθεί ο περιορισμός των προσλήψεων θα προχωρήσετε τάχιστα στην οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό.
Σήμερα, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ξεπεράστηκε το πρόβλημα της απαγόρευσης προσλήψεων και συνεπώς μπορούμε να προχωρήσομε προς την στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας.
 Κύριε Δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε, ο νόμος 4417 θέτει αυστηρά χρονικά περιθώρια, το πρώτο από τα οποία είναι η αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου, ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητες θέσεις. Και η αλλαγή αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 31 Ιουλίου 2017.
Συνεπώς, είναι απόλυτη ανάγκη να προχωρήσετε άμεσα στη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες επόμενες κινήσεις.
Για τη Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου
«ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Χαλκιαδάκης Γιώργος
Μπιτζαράκης Αντώνης


Ιατρείο Κοκκίνη Χάνι: Πολλά προβλήματα για χιλιάδες κατοίκους
  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο ιατρείο στου Κοκκίνη το Χάνι έθεσε, κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, στην τελευταία συνεδρίαση (14η/13.06.17)  του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης.

   Δε μπορεί ένα ιατρείο που καλείται να εξυπηρετήσει  χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να λειτουργεί με τόσο μεγάλα προβλήματα και μια φορά την εβδομάδα επισήμανε. Είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, τόνισε, να εξασφαλίσει άμεσα έναν αξιοπρεπή χώρο για τη λειτουργία του, να αναδείξει τα πρόβληματά του και να επιδιώξει την επίλυσή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

   Στην απάντησή του ο Δήμαρχος κ. Μαστοράκης ανέφερε ότι η στέγαση του ιατρείου θα μπορεί να γίνει στο κτίριο για τις κοινωνικές δομές που αναζητεί να ενοικιάσει ο Δήμος, έπειτα και από τη σχετική απόφαση του ΔΣ, άφησε όμως να εννοηθεί ότι αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο τόσο για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου όσο και για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Μάλια... πίσω από τη βιτρίνα υπάρχει καθυστέρηση!Τέλος πάντων! Ο κεντρικός δρόμος των Μαλίων καλλωπίζεται. 

Έστω! Παρά τις απανωτές παρατάσεις της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου. Την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή του. 

Καθυστέρηση που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή, ασθαίνοντας, να προσπαθεί να προλάβει την τουριστική περίοδο. Χωρίς βέβαια να τα καταφέρνει!

 Έστω λοιπόν! Εκεί κάτι έγινε. Η βιτρίνα στολίζεται! Όμως αν προχωρήσεις λίγο πιο μέσα, στα ενδότερα του οικισμού των Μαλίων, θα δεις σε τι χάλια βρίσκονται δεκάδες δρόμοι. ‘Οπου καθημερινά κινούνται κάτοικοι και πολλοί τουρίστες. 
Δρόμοι με κατεστραμμένο, χιλιοεπισκευασμένο οδόστρωμα. Δρόμοι με ανύπαρκτο ή ελλειπή φωτισμό. Δίπλα σε ταβέρνες και τουριστικά καταλύματα. 

 
Σε ένα οικισμό που διεκδικεί σημαίνοντα ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας