Πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη για την Προστασία Υγροτόπου Εκβολών Αποσελέμη Ποταμού

"• Η περιοχή των εκβολών του Αποσελέμη ποταμού έχει κηρυχθεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 1456/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης. Τα όρια του ΚΑΖ τροποποιήθηκαν και αποτυπώθηκαν ψηφιακά με την υπ’ αριθμ.8520/30.10.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης.
• Οι εκβολές του Αποσελέμη έχουν καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR431395000.
• Ο υγρότοπος προστατεύεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Γουβών (ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/2010).
• Όλη η περιοχή είναι χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΦΕΚ 666/Β/1970).
• Στην ευρύτερη περιοχή του δέλτα έχουν εντοπισθεί αρχαιολογικές θέσεις μινωικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν μερικώς ανασκαφεί."

         Περίληψη Πορίσματος


Προστασία Υγροτόπου Εκβολών Αποσελέμη Ποταμού Ηρακλείου Κρήτης

Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολιτών σχετικά με την υποβάθμιση των εκβολών του υγροτόπου του Αποσελέμη ποταμού  Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου εξαιτίας παράνομων επεμβάσεων.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εντοπίστηκαν διοικητικές παραλείψεις, οι οποίες συνέβαλαν στην υποβάθμιση του υγροτόπου.
Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι η ευρύτητα του αντικειμένου και οι εμπλεκόμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών δυσχεραίνουν την ευελιξία των διαδικασιών και την εξεύρεση κοινά αποδεκτής και υλοποιήσιμης λύσης αποκατάστασης, ενώ αποτυπώθηκαν κωλύματα στις διαδικασίες που οφείλονται, μεταξύ άλλων, και σε οργανωτικές δυσλειτουργίες της διοίκησης. Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αυτοψία στο χώρο, όπου εξετάστηκαν αναλυτικά τα παραπάνω με τα αρμόδια στελέχη.
Στη συνέχεια ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισμα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών. Στο εν λόγω πόρισμα
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
α) Μεγάλη καθυστέρηση έγκρισης ή ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της ενιαίας
Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από τη Δ /νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και  Διαχείρισης
Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, καθώς και παράλειψη συνεργασίας με τον Συνήγορο του Πολίτη.
Τονίστηκε ότι είναι επιβεβλημένη η έγκριση της ΕΜΠ προκειμένου οι φορείς να
υλοποιήσουν τις προτεινόμενες διαχειριστικές ενέργειες.
β) Αδυναμία, κατά τους ισχυρισμούς της Δ /νσης  Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης,
οριοθέτησης αιγιαλού – παραλίας, καθώς και των ελωδών εκτάσεων των εκβολών.
γ) Παράλειψη οριοθέτησης των εκβολών του Αποσελέμη από τις κατά νόμο αρμόδιες
υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης και  Δήμος Χερσονήσου)
και ανεπαρκής προστασία της περιοχής.
δ) Ανεπαρκής αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ε) Ελλιπής έλεγχος της νομιμότητας εγκατάστασης και λειτουργίας του γηπέδου
ποδοσφαίρου και των συνοδών εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το  Δήμο
Χερσονήσου και τη  Δ/νση Πολεοδομίας Ηρακλείου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η συνέχιση
λειτουργίας του γηπέδου στο συγκεκριμένο σημείο δεν συνάδει με τον προστατευτέο
χαρακτήρα της περιοχής.
στ) Ανάγκη ολοκλήρωσης της ανασκαφής για την ανάδειξη της σωζόμενης μινωικής
εγκατάστασης σε έκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η οποία έχει συμπεριληφθεί στις
χρονίζουσες ανασκαφικές εκκρεμότητες της ΚΓ’ ΕΠΚΑ (νυν ΕΦΑ Ηρακλείου), για τις
οποίες δεν αποστέλλονται οι αναγκαίες πιστώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Μέχρι σήμερα έχει υπάρξει ανταπόκριση στο πόρισμα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/200378/5275/24.06.15 έγγραφο από το γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο ζητείται από το Γραφείο Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ αξιολόγηση της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης της ανασκαφικής έρευνας από την ΕΦΑ Ηρακλείου.  .....Περισσότερα ΕΔΩ

Μεγάλες Αυξήσεις στα τέλη Άρδευσης στο Δήμο Χερσονήσου

  • Καταψήφισε την απόφαση η Δημοτική Κίνηση "ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
  • Λευκό (?)... από τη μείζονα αντιπολίτευση του κ. Σέγκου! 

Απέκλεισαν τους ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χερσόνησος  6/3/2017

Όταν ο συντηρητισμός του κ. Σέγκου συναντά την επαναστατικότητα της “Λαϊκής Συσπείρωσης”  το αποτέλεσμα είναι ο αποκλεισμός της Δημοτικής Κίνησης “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” από τις επιτροπές του Δήμου Χερσονήσου!
Μιλάμε για τη διαδικασία της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, που πραγματοποιείται στο μέσο της δημοτικής θητείας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, τα τρία -από τα οκτώ- μέλη της, εκλέγονται από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Οι υποψηφιότητες τους αποφασίζονται έπειτα από διαβούλευση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Στη διαβούλευση αυτή η Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών (Σέγκος) απαίτησε τις δυο θέσεις και στήριξε για την τρίτη θέση τη Λαϊκή Συσπείρωση (Παρθενιώτης). Έτσι οδηγηθήκαμε σε σχήμα δημοκρατικά οξύμωρον! Οι “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, η τρίτη σε εκλογική απήχηση δημοτική παράταξη να βρεθεί, παρά τη θέληση της, εκτός της επιτροπής, ενώ η τέταρτη εκλογικά δύναμη να καταλαμβάνει θέση, όχι μόνο στην Οικονομική Επιτροπή αλλά στη συνέχεια και στην Επιτροπή Ποιότητας και μάλιστα –ελλείψει άλλου- με το ίδιο ακριβώς πρόσωπο.
Εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει σεβαστή, από όλους, η απαίτηση και το δημοκρατικό δικαίωμα της κίνησης μας να συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Τούτο ορίζει ο συσχετισμός δύναμης στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε επίπεδο αντιπολίτευσης.
Είναι σαφές ότι η διαδικασία όπως εξελίχθηκε και το γεγονός του αποκλεισμού μας, δείχνει πόσο  “παχιά” είναι, τα περί δημοκρατίας, λόγια του κ. Σέγκου και δοκιμάζει τη δημοκρατική ευαισθησία του κ. Παρθενιώτη. Συμμαχίες-συμπλεύσεις τέτοιας μορφής και στόχων κινούνται στη σφαίρα της μικροπολιτικής, αποτελούν κοντόφθαλμα και ετερόκλιτα μικροπαραταξιακά τεχνάσματα, καταδικασμένα να αποτύχουν!
Η κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” σθεναρά τα καταδικάζει. Δηλώνει παράλληλα την πρόθεση της να συνεχίσει τη σοβαρή και δημιουργική δουλειά της αλλά και τον έλεγχο και την εμπεριστατωμένη κριτική της –όταν χρειάζεται- τόσο απέναντι στη Δημοτική Αρχή όσο και στις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
Στα επόμενα δυόμιση χρόνια ετούτης της αυτοδιοικητικής θητείας εμείς θα συνεχίσουμε να μελετάμε τα προβλήματα του τόπου, να προτείνουμε και να διεκδικούμε λύσεις προς το συμφέρον της Κοινωνίας και των Δημοτών.

Το Γραφείο Τύπου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δυόμιση χρόνων της δημοτικής θητείας οι “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” συναντήθηκαν και σχολίασαν τα τεκταινόμενα στο Δήμο Χερσονήσου. Στη βραδιά επικράτησε η χαλαρή διάθεση παρά τη γενική διαπίστωση για αναποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής. Ανάμεσα στους αριθμούς και τις πολιτικές εκτιμήσεις δόθηκε και μια υπόσχεση. Να ενταθούν οι προσπάθειες της Δημοτικής Κίνησης για μια πιο ανεβασμένη και επεξεργασμένη παρουσία στα δημοτικά δρώμενα. Η βραδιά έκλεισε ποιητικά με απαγγελία στίχων του καπετάνιου της κίνησης. Ευχαριστούμε τον Γιάννη και την Ταβέρνα "Κρήτες" που μας φιλοξένησε!Ευχές για το 2017


Η Συντονιστική Επιτροπή και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της κίνησης 

"ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" του Δήμου Χερσονήσου
 
σας εύχονται

Καλές Γιορτές, Ειρηνικό, Ανθρώπινο και Δημιουργικό το Νέο Έτος 2017

Καθυστερήσεις και ανακολουθίες της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού
Χερσόνησος 22/12/2016
                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε πρόσφατες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου συζητήθηκαν η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του έτους αλλά και ο ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσης του 2015.
Τα στοιχεία του προκύπτουν από τις εν λόγω συζητήσεις και τα σχετικά κείμενα, αποκαλύπτουν τις σοβαρές δυσλειτουργίες της δημοτικής αρχής, τις καθυστερήσεις και τις ανακολουθίες της, στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου, που η ίδια η δημοτική αρχή σχεδίασε και ψήφισε. Αποκαλύπτουν την αδυναμία της να αποκαταστήσει χρονίζουσες  εκκρεμότητες.
Επί των παραπάνω θεμάτων μπορούν να γίνουν αρκετές παρατηρήσεις και να διατυπωθούν πλήθος ενστάσεων.  Όμως αρκούν μερικά μόνο επιμέρους στοιχεία και παρατηρήσεις, για να γίνει αντιληπτή, από όλους μας, η δυσμενής κατάσταση στην  οποία βρίσκεται σήμερα η πορεία υλοποίησης του όποιου έργου έχει προγραμματιστεί, η έλλειψη θέλησης για νοικοκύρεμα, η απουσία σοβαρού σχεδιασμού και επιμονής για την πραγματοποίηση των έργων που έχει ανάγκη ο τόπος.
1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει η έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου -και τα οποία δεν αμφισβητούνται από κανένα- για το 2016 προβλεπόταν η δημιουργία έργων και μελετών συνολικού προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ. Όμως μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή κατά τους εννέα πρώτους μήνες του χρόνου, η Δημοτική Αρχή έχει υλοποιήσει λιγότερο από το 2 %  του έργου που η ίδια σχεδίαζε να κάνει το 2016 !
2. Σύμφωνα  με την ίδια έκθεση, στο ταμείο του Δήμου Χερσονήσου υπάρχει σήμερα, διαθέσιμο, το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.  Τα χρήματα αυτά προέρχονται αποκλειστικά από τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου. Αυτά προφανώς και πρέπει να διατεθούν προς όφελος της ίδιας της περιοχής. Για τη λύση προβλημάτων της, για την ανάπτυξή της.  Και όμως, η Δημοτική αρχή Χερσονήσου δεν έχει την ικανότητα να τα αξιοποιήσει. Μόλις και μετά βίας καταφέρνει να παρουσιάσει υλοποιημένο έργο αξίας 272.000 ευρώ.
3. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται (ισολογισμός κ.λ.π.) από τη Δημοτική αρχή, η οικονομική κατάσταση του Δήμου Χερσονήσου εμφανίζεται  ως καλή.  Με μικρές υποχρεώσεις προς τρίτους, ο Δήμος έχει σημαντικές χρηματοδοτικές δυνατότητες, για την υλοποίηση των απαιτούμενων αναπτυξιακών έργων, με χρηματοδότηση έργων πνοής ακόμη και μέσω  τραπεζικού δανεισμού  και Ευρωπαϊκής –Κρατικής συγχρηματοδότησης. Εν τούτοις, παρατηρούνται τρομακτικές καθυστερήσεις στη βελτίωση των δημοτικών υποδομών και της καθημερινότητας των δημοτών.
4. Σε κάθε περίπτωση στις σημερινές ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές για όλους μας, είναι παράλογο, χρήματα να μένουν αναξιοποίητα στα ταμεία του Δήμου.  Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου πρέπει να ασχοληθεί με περισσότερη όρεξη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με καλύτερη οργάνωση, για την παραγωγή έργου. Ας αναζητήσει τι έφταιξε και δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει έργα, παρεμβάσεις ή μελέτες που ή ίδια θεώρησε πριν ένα χρόνο ότι ήταν αναγκαία και αποφάσισε να υλοποιήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δε μπορεί να αξιοποιήσει τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από δημότες και κατοίκους, ας αποφασίσει τουλάχιστον τη μείωση των τελών που τους έχει επιβάλλει. Είναι άδικο να πληρώνουν μεγάλα ποσά για δημοτικά τέλη τα οποία απλά παραμένουν αποταμιευμένα σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό και χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος.
5. Αναδεικνύεται, τέλος, για άλλη μια φορά το ζήτημα της καταγραφής, του ξεκαθαρίσματος και της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Το θέμα έχει τεθεί κατ’ επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως δεν έχει δοθεί ποτέ, μια σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάστασή της . Η παράταξη μας θεωρεί αδιανόητο τόσα χρόνια μετά τη δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου να μην υπάρχει σαφής  και ξεκάθαρη συνολική φυσική απογραφή των ακινήτων του, να παρατηρούνται ελλείματα στην επιβεβαίωση της κυριότητας τους και στην ύπαρξη ή μη εμπράγματων βαρών εις βάρος της δημοτικής περιουσίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει καταγραφή και αποτίμησή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, σε τρέχουσες εμπορικές αξίες με ταυτόχρονη διασφάλιση της  από κάθε  καταστροφική αιτία αλλά και αστικής ευθύνης για πρόκληση ζημιάς σε τρίτους. Μόνο με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι δυνατό να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν  τα δημοτικά περιουσιακά στοιχεία προς όφελος του δημότη και να προγραμματιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση τους.

Το Γραφείο Τύπου

Είναι άραγε μονόδρομος οι αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης στο Δήμο Χερσονήσου; Μειώσεις μπορεί να επιτευχθούν;

Μια ανάλυση στοιχείων 
από τους 
ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου εξακολουθεί να επιμένει σε αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης -αποχέτευσης. Αυξήσεις υψηλές. Της τάξης του 20%. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τη ΔΕΥΑΧ, που περιλαμβάνονται σε εισηγήσεις-αποφάσεις, που κατατίθενται προς ενημέρωση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου.


Είναι όμως μονόδρομος αυτές οι αυξήσεις; Υπάρχει άλλη αντιμετώπιση;

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΧ1, η ετήσια κατανάλωση νερού ύδρευσης στο Δ. Χερσονήσου είναι 3.315.877 κυβικά μέτρα. Από αυτά, τα 1.252.767 κυβικά καταναλώνονται στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων, τα 1.166.618 κυβικά στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου και 896.492 κυβικά στις Δημοτικές Ενότητες Γουβών και Επισκοπής2.
Οι παραπάνω ποσότητες του νερού όπως αυτές καταναλώνονται κατά περιοχή, δημιουργούν από μόνες τους ένα πρώτο σοβαρό ερωτηματικό.
Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου είναι η περιοχή του Δήμου που παρουσιάζει τα υψηλότερα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά τον πραγματικό πληθυσμό και συνακόλουθα τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που εκλέγονται, τον αριθμό των επιχειρήσεων, τα ξενοδοχεία που υπάρχουν και τις κλίνες τους, τον αριθμό των κτηρίων, τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων κλπ. Λίγο μικρότερα είναι τα δεδομένα αυτά για τη Δημοτική Ενότητα των Γουβών, ακόμη μικρότερα για τα Μάλια και αρκετά μικρά για την Επισκοπή.
Θα ήταν λοιπόν αναμενόμενο οι ποσότητες του νερού ύδρευσης που καταναλώνονται ανά περιοχή να ακολουθούν την ίδια κατανομή. Όμως η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά. Μεγαλύτερες ποσότητες νερού ύδρευσης καταναλώνονται στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων, ακολουθεί η Χερσονήσος και αρκετά μικρότερες ποσότητες καταναλώνονται στις Γούβες/Επισκοπή.
Αυτή η διαφοροποίηση ασφαλώς και χρειάζεται παραπέρα διερεύνηση!


Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν λίγα, αλλά βασικά μεγέθη, που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου. Είναι επίσημα νούμερα που προέρχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία (πραγματικός και μόνιμος πληθυσμός), το Δήμο Χερσονήσου (τουριστικά καταλύματα, κλίνες σε τουριστικά καταλύματα) και τη ΔΕΥΑΧ (καταναλώσεις νερού κατά κατηγορία και περιοχή).


Πραγματικός Πληθυσμός
Μόνιμος Πληθυσμός
Κλίνες σε Τουριστικά Καταλύματα
Κ.Μ. Νερού Σύνολο
Κ.Μ. νερού    σε Κατοικίες
Κ.Μ. νερού σε τουριστικά καταλύματα
Χερσόνησος
23.825
8.262
34.418
1.166.618
502.138
501.281
Γούβες-Επισκοπή
17.600
13.022
11.747
896.492
693.476
136.896
Μάλια
11.912
5.433
19.435
1.252.767
376.047
696.702
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ
53.337
26.717
65.600
3.315.877
1.571.661
1.334.879

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι στις κατοικίες, εκεί δηλαδή όπου διαμένουν οι 26.717 μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, καταναλώνονται 1.571.661 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο.
Δηλαδή, ο κάθε μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χερσονήσου καταναλώνει κατά μέσο όρο 59 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο, δηλαδή 161 λίτρα την ημέρα. Η ποσότητα αυτή είναι πλήρως συμβατή με όσες μελέτες έχουν γίνει στη χώρα μας ή και διεθνώς για την ποσότητα νερού που καταναλώνει ένας άνθρωπος ημερησίως.  Μάλιστα, η μέση ποσότητα νερού που καταναλώνει ο κάθε μόνιμος κάτοικος στις τρεις  γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες διαθέτομε στοιχεία είναι 61 κυβικά το χρόνο στην ενότητα της Χερσονήσου, 53 κυβικά στην ενότητα Γουβών/Επισκοπής και 69 κυβικά στην ενότητα των Μαλίων.
Είναι σαφές ότι η καταναλισκόμενη ποσότητα νερού ανά μόνιμο κάτοικο στις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου είναι μέσα στα διεθνώς παραδεκτά όρια, ενώ οι διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή είναι της τάξης του 10% από τη μέση τιμή της κατανάλωσης. Οι κατά τόπους διαφοροποιήσεις προφανώς είναι μικρές και μπορεί να αποδοθούν στις τοπικές συνθήκες υδροδότησης ή στις διαχρονικά διαμορφωμένες συνήθειες.
Τα ίδια αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί και δείχνει -σε ίδια κλίμακα- την κατανομή του Μόνιμου Πληθυσμού και την κατανομή του Νερού που καταναλώνεται σε κατοικίες στο Δήμο Χερσονήσου, ανά γεωγραφική περιοχή.
Από τη γραφική αυτή απεικόνιση, εύκολα διαπιστώνεται ότι η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού είναι ίδια με αυτήν των ποσοτήτων του νερού που καταναλώνουν. Δηλαδή, στις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου η καταναλωτική ως προς το οικιακό νερό συμπεριφορά του πληθυσμού φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο πρότυπο. 

Αν εξετάσουμε όμως τις καταναλώσεις νερού στα τουριστικά καταλύματα στο Δήμο Χερσονήσου -σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες σε αυτά κλίνες- οδηγούμαστε σε συμπεράσματα αντίθετα με αυτά που ισχύουν για το μόνιμο πληθυσμό.
Έτσι στις  65.600 κλίνες τουριστικών καταλυμάτων που υπάρχουν στο Δήμο Χερσονήσου καταναλώνεται ποσότητα 1.334.879 κυβικών μέτρων νερού το χρόνο. Δηλαδή η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κλίνη είναι 20 κυβικά μέτρα νερού.
Η ποσότητα αυτή δε μπορεί να αξιολογηθεί με σιγουριά, αν είναι μικρή ή μεγάλη αφού δεν είναι γνωστός ο χρόνος λειτουργίας της κάθε μονάδας. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η ανάλυση της ποσότητας αυτής ανά περιοχή.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ποσότητα νερού που καταναλώνεται ετησίως στα τουριστικά καταλύματα στα Μάλια είναι 36 κυβικά ανά κλίνη, στη Χερσονήσο είναι 15 κυβικά και στις Γούβες είναι 12 κυβικά (!!!).

Η εικόνα της αναντιστοιχίας μεταξύ κλινών και ποσοτήτων νερού προκύπτει και από τη γραφική απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των κλινών και των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται  σε αυτές.
Είναι άμεσα ορατό- όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα- ότι οι δύο κατανομές δεν έχουν απολύτως καμμιά ομοιότητα

Οι διαφοροποιήσεις στο καταναλισκόμενο νερό στα τουριστικά καταλύματα από περιοχή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου είναι τεράστιες. Η μέση  κατανάλωση ανά κλίνη στην περιοχή των Μαλίων είναι υπερ-τριπλάσια από αυτήν στις Γούβες και δυόμιση φορές μεγαλύτερη από αυτήν στη Χερσόνησο.
Τέτοιες διαφορές προφανώς δεν είναι λογικές. Δε μπορεί να αποδοθούν σε ειδικές καταναλωτικές συνήθειες ή όποια άλλη αντικειμενική παράμετρο. Εξάλλου, η ποιότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων είναι εξίσου υψηλή σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Το γεγονός αυτό, μαρτυρεί, υπέρ της εκδοχής ίσων ποσοτήτων καταναλισκόμενου νερού ανά κλίνη και περιοχή. Παράλληλα όμως και τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών της κάθε περιοχής δε μπορεί να οδηγούν σε έντονα διαφέρουσες καταναλωτικές συνήθειες.

Το παραπάνω φαινόμενο, η πραγματικότητα δηλαδή των μειωμένων καταναλώσεων νερού σε τουριστικά καταλύματα από το δημοτικό δίκτυο, μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής προμηθεύονται νερό για τις ανάγκες τους από άλλες πηγές και όχι από τον αποκλειστικό και μοναδικό νόμιμο διαχειριστή νερού στην περιοχή, τη ΔΕΥΑΧ. Οι ποσότητες του νερού που καταναλώνεται ανά περιοχή και χρήση, ποσότητες που μας δίδει για πρώτη φορά η ΔΕΥΑΧ, βοηθούν σήμερα στην αρχική ποσοτικοποίηση του φαινομένου.

Πόσο είναι το νερό που καταναλώνεται στα τουριστικά καταλύματα και δεν προέρχεται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΧ;

Οι ποσότητες νερού που παρέχει η ΔΕΥΑΧ στα τουριστικά καταλύματα στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων δεν αμφισβητούνται από κανένα. Έτσι με ασφάλεια μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κλίνη στην περιοχή αυτή ξεπερνά τα 36 κυβικά μέτρα νερού.
Παράλληλα, ουδείς λόγος υπάρχει που να οδηγεί σε ισχυρισμό ότι αντικειμενικοί λόγοι μαρτυρούν υπέρ διαφοροποιημένης κατανάλωσης (προς τα κάτω) στα καταλύματα των περιοχών Χερσονήσου και Γουβών.
Συνεπώς, στο σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων του Δήμου Χερσονήσου θα έπρεπε να καταναλώνονται  2.361.600 κυβικά μέτρα νερού τουλάχιστον (65.600 κλίνες Χ 36 κυβικά).
Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΥΑΧ, το νερό που παρέχει μέσω των δικτύων της στα καταλύματα αυτά  είναι 1.334.879 κυβικά μέτρα. Έτσι, ποσότητες μεγαλύτερες του 1 εκατομμυρίου κυβικών μέτρων νερού καταναλώνονται στα τουριστικά καταλύματα στο Δήμο Χερσονήσου χωρίς να γνωρίζει η ΔΕΥΑΧ ή ο Δήμος Χερσονήσου από πού προέρχονται !

Οι εκπρόσωποι της ΔΕΥΑΧ, σε σχετικές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου έχουν παραδεχτεί ότι στην περιοχή των Μαλίων, παρατηρήθηκε το φαινόμενο υδροδότησης ξενοδοχείου, όχι από το δημοτικό δίκτυο αλλά από άλλη άγνωστη πηγή. Αυτό και μόνο το στοιχείο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εκτίμηση της μέσης κατανάλωσης των 36 κυβικών μέτρων για την περιοχή των Μαλίων που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως είναι κατά πολύ μικρότερη της πραγματικής.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι βάσιμος είναι ο ισχυρισμός ότι οι ποσότητες νερού που καταναλώνονται στα τουριστικά καταλύματα στο Δήμο Χερσονήσου και δεν προέρχονται από τη ΔΕΥΑΧ υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες κυβικά το έτος3

Οι πηγές υδροδότησης από τις οποίες προέρχονται οι παραπάνω -άγνωστες στη ΔΕΥΑΧ- ποσότητες νερού ύδρευσης δεν είναι δύσκολο να προσδιοριστούν.

Προφανώς οι ποσότητες αυτές μπορεί να προέρχονται από:
α) νομίμως υφιστάμενη γεώτρηση ή άλλη πηγή για νερό ύδρευσης, ιδιοκτησίας της επιχείρησης του καταλύματος, αδειοδοτημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β) μη αδειοδοτημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες γεώτρηση ή άλλη πηγή για νερό ύδρευσης, ιδιοκτησίας της επιχείρησης του καταλύματος.
γ) μη αδειοδοτημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες γεώτρηση ή άλλη πηγή, ιδιοκτησίας τρίτων οι οποίοι εμπορεύονται νερό στην περιοχή, προφανώς χωρίς καμία αδειοδότηση ή τέλος
δ) από κλοπή νερού από το δίκτυο της ΔΕΥΑΧ ή άλλα δίκτυα που διέρχονται από την περιοχή.
Πιθανόν να υπάρχουν και άλλες πηγές υδρότησης, πέρα από τις παραπάνω, όμως πολύ φοβόμαστε ότι θα αφορούν μη σύννομη διαδικασία. Η ΔΕΥΑΧ ενδεχομένως γνωρίζει τις νομίμως αδειοδοτημένες πηγές της πρώτης εκδοχής, σε κάθε περίπτωση όμως νομίζουμε ότι μπορεί να τις μάθει4.  Εξάλλου ο Δήμος Χερσονήσου πρέπει να γνωρίζει τις περιπτώσεις για τις οποίες κατατέθηκαν αιτήσεις για νερό ύδρευσης στην περιοχή μας κατά την πρόσφατη διαδικασία των ανανεώσεων.

Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιμη αλλά και ενδιαφέρουσα για όλους τους δημότες η πληροφόρηση από το Δήμο Χερσονήσου για το αν υπάρχουν άδειες χρήσης νερού ύδρευσης σε ιδιώτες και σε τι ποσότητες αντιστοιχούν. Μέχρι τότε, εμείς δεν θα κάνομε καμία υπόθεση για το μέγεθός τους, θα επαναλάβομε όμως ότι:

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας ποσότητες νερού ύδρευσης, που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες  (1.300.000) κυβικά το χρόνο,  καταναλώνονται στο Δήμο Χερσονήσου και προέρχονται από άλλες πηγές εκτός της ΔΕΥΑΧ. Για τις ποσότητες αυτές δεν καταβάλλεται κανένα απολύτως ποσό σε κανένα δημόσιο ή δημοτικό φορέα.

Στο παραπάνω συμπέρασμα  καταλήγομε με τα στοιχεία που εμείς γνωρίζομε και τα οποία παρουσιάσαμε, χωρίς να χρησιμοποιήσομε κανένα αμφισβητήσιμο ισχυρισμό.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλες οι παραπάνω ποσότητες των 1,3 εκατομμυρίων κυβικών αναλογούν σε μη σύννομες πράξεις. Αυτό, αναμένομε να το διερευνήσει ο Δήμος Χερσονήσου.
Είμαστε όμως σίγουροι ότι οι ποσότητες αυτές θα ήταν είναι υπεραρκετές για να εξασφαλίσουν τα επιπλέον έσοδα που αναζητά η ΔΕΥΑΧ με το νέο τιμολόγιο που προτείνει. Παρατηρούμε ότι στοχεύει, με το νέο προτεινόμενο τιμολόγιο, στην εξασφάλιση τελών ύδρευσης-αποχέτευσης ύψους 4,5 εκατομμυρίων €, ποσό μεγαλύτερο κατά 600.000 € από τα τέλη του 2015 και το ισχύον τιμολόγιο.
Είναι προφανέστατο ότι ο στόχος των 600.000 € σε επιπλέον έσοδα που ψάχνει Δήμος και ΔΕΥΑΧ, θα μπορούσε να υπερκαλυφτεί από τα έσοδα που σήμερα διαφεύγουν λόγω των παραπάνω, άγνωστων στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΧ ποσοτήτων νερού. Όσο και αν είναι το κόστος παραγωγής του επιπλέον νερού που θα απαιτηθεί. Όσες και αν είναι οι απώλειες των δικτύων της ΔΕΥΑΧ.

Και συνεπώς είναι ρεαλιστικότατος ο ισχυρισμός ότι:
ΝΑΙ, είναι εφικτός στόχος για μειώσεις στα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης στο Δήμο Χερσονήσου.
Είναι προφανές ότι η επίτευξη του παραπάνω στόχου δε μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα. Ασφαλώς θα χρειαστούν προσπάθειες 1, 2 ή και 3 χρόνων. Τα αποτελέσματα θα επιτυγχάνονται σταδιακά. Αρκεί η Δημοτική Αρχή, να πιστέψει στο στόχο αυτό και να δρομολογήσει τις όποιες διαδικασίες απαιτούνται, ελέγχοντας ταυτόχρονα την ορθότητα των ισχυρισμών μας.
 Είναι όμως επιβεβλημένο να ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή. Επιβάλλεται από την ανάγκη για την απόδοση ισότητας και την αντικειμενική κατανομή των βαρών μεταξύ των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής. Την αντικειμενική κατανομή των βαρών. όχι μόνο μεταξύ των καταναλωτών διαφορετικών χρήσεων (οικιακές καταναλώσεις έναντι επαγγελματικών) αλλά και μεταξύ επαγγελματικών καταναλώσεων και μάλιστα της ίδιας χρήσης (ξενοδοχειακά καταλύματα που προμηθεύονται νερό από τη ΔΕΥΑΧ έναντι άλλων που προμηθεύονται από άγνωστες πηγές).
Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχυρίστηκε δια του αρμοδίου εκπροσώπου της Προέδρου της ΔΕΥΑΧ κ. Αργυράκη, και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων για την πηγή υδροδότησής τους. Δε γνωρίζομε από πού αντλεί αυτή τη βεβαιότητα ούτε ποια υπηρεσία θεωρεί αρμόδια να πράξει τον όποιο έλεγχο.
Επισημαίνουμε μόνο ότι, η ΔΕΥΑΧ είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ υπηρεσία που γνωρίζει  τις πραγματικές ποσότητες νερού που καταναλώνει κάθε κατάλυμα από το δίκτυο της, άρα είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ υπηρεσία που γνωρίζει ποιοι δεν καταναλώνουν νερό από το δημοτικό δίκτυο και ενδεχομένως πρέπει να ελεγχθούν.
Συνεπώς από αυτή και μόνο, μπορεί να ξεκινήσει η όποια προσπάθεια, απευθυνόμενη σε όποια άλλη υπηρεσία θεωρεί ότι έχει την αρμοδιότητα ελέγχου.
Εκτός και αν θεωρεί ότι όλα γίνονται σωστά και δίκαια, ότι είναι μονόδρομος η επιβολή αυξήσεων που θα επωμιστούν αποκλειστικά οι οικιακοί καταναλωτές και οι συνεπείς και σωστοί επαγγελματίες, οι οποίοι και θα επιφορτιστούν και τις υποχρεώσεις όσων «τελο-διαφεύγουν».

Χερσόνησος, Μάης 2016

----------------------------------------
1. Κείμενο για την Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ Χερσονήσου - μετά την απόρριψη του τιμολογίου από την επιτροπή του άρθρου 152- Μάρτιος 2016.
2. Οι ενότητες Γουβών και Επισκοπής αντιμετωπίζονται στο κείμενο αυτό ως μια περιοχή, αφού ζητούμενο είναι η διερεύνηση των ποσοτήτων νερού που καταναλώνεται ετησίως και οι οποίες δίδονται στην απόφαση της ΔΕΥΑΧ κατά φορέα διαχείρισης που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, γνωρίζομε τις ποσότητες που καταναλώθηκαν στην περιοχή του Συνδέσμου, οι οποίες αφορούν τμήμα της ΔΕ Γουβών και τμήμα της ΔΕ Επισκοπής και τις οποίες προφανώς εμείς δεν μπορούμε να διαχωρίσομε. Αυτό μπορεί να το πράξει η ΔΕΥΑΧ, η οποία διαθέτει όλες τις πρωτογενείς πληροφορίες (κατανάλωση νερού ανά κτήριο), εάν και εφόσον την ενδιαφέρει.
3. Σε αυτό το νούμερο οδηγεί η υπόθεση ότι η μέση κατανάλωση είναι 40 κυβικά ανά κλίνη, δηλαδή μεγαλύτερη κατά 10% από την παρατηρηθείσα τιμή των 36 κυβικών, εκδοχή υπερβολικά συντηρητική.
4. Αρκεί ένα υπηρεσιακό ερώτημα στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

-------------------------------------
ΥΓ1. Ενδεχομένως ο προσεκτικός αναγνώστης παρατηρήσει ότι ο ισχυρισμός για αυξήσεις της τάξης του 20% δεν αντιστοιχεί με τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη συνέχεια. Αυτό οφείλεται στην ασάφεια των δεδομένων που δίδει η ΔΕΥΑΧ. Ενώ -με το τιμολόγιο που προτείνει- στοχεύει σε έσοδα 4,5 εκατομυρίων €, επιφέροντας αύξηση 600.000 € στα τέλη του 2015, σε άλλο σημείο αναφέρει 3.315.877 κυβικά με έσοδα 3.494.519 € και σε άλλο σημείο αναφέρει ότι τα έσοδά της το 2015 ήταν 3.900.878 €, χωρίς καμμία αναφορά στις ποσότητες νερού.
ΥΓ2. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους η ΔΕΥΑΧ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση εσόδων. Απλά στο κείμενο αυτό ασχοληθήκαμε με μια μόνο περίπτωση.