Δήμος Χερσονήσου: Δικαστική απόφαση για να πληρωθούν 260.000 ευρώ, για ηλεκτρολογικό υλικό! Πρόκειται για προμήθεια που έγινε με μη σύννομες και απόλυτα αδιαφανείς διαδικασίες!

  • Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άρδευσης κ. Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης, μόνος του, χωρίς καμία εισήγηση, χωρίς καμία απόφαση αρμοδίου οργάνου, χωρίς καμία ψήφιση πίστωσης και χωρίς καμιά πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, αποφάσισε ότι ο Δήμος χρειάζεται ηλεκτρολογικό υλικό. Επέλεξε μόνος του κάποιον προμηθευτή και παράγγειλε τα υλικά, τα οποία επίσης μόνος του, και αφού προφανώς τα καταμέτρησε και τα έλεγξε, παράλαβε, υπόγραψε και σφράγισε όλα τα απαραίτητα έγραφα και τιμολόγια. Και αυτή τη διαδικασία, ο κ. Αντιδήμαρχος την έκανε 118 φορές (!!!) στη διάρκεια ενός έτους

  • Έλεγχο σε βάθος ζήτησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της κίνησης "ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" Χαλκιαδάκης Γιώργος και Μπιτζαράκης Αντώνης 
  
Η  Δημοτική Κίνηση έπειτα από μελέτη των στοιχείων εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


της Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

του Δήμου Χερσονήσου,

με αφορμή τις περίεργες προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού


Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, μετά τη δήλωση αναρμοδιότητας και την άρνησή της να ασχοληθεί με τις καταγγελίες Δημοτών για καταπατήσεις αιγιαλού και παραλίας, μετά την ανάθεση σε μεγαλοεπιχειρηματία να κατασκευάσει δημοτικό δρόμο κατά παράβαση του σχεδίου πόλης σύμφωνα με τα δικά του σχέδια και με πλήρη άγνοια των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, μετά την άποψη ότι το 70% των δημοτικών υπαλλήλων είναι ακατάλληλοι αλλά και τη διαπίστωσή της ότι ο Δημόσιος Τομέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, φαίνεται πως αποφάσισε να χτυπήσει καίρια τη «γραφειοκρατία» και τη σπατάλη χρημάτων.  Υιοθέτησε δικές της ταχύρρυθμες μεθόδους για να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε ότι δεν χρειάζονται τα συλλογικά όργανα, δε χρειάζονται οι μελέτες που συντάσσουν οι «ανίκανοι» υπάλληλοι, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται παραλαβές και έλεγχοι υλικών για να υλοποιηθεί μια προμήθεια. Για όλα αυτά αρκεί να ασχοληθεί ένα και μόνο άτομο. Και αρκεί αυτός να είναι ο Αντιδήμαρχος. Είναι υπεραρκετός!
Από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, στην οποία εμείς ως Δημοτική Παράταξη δε συμμετέχουμε (φρόντισε για αυτό ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Σέγκος), ενημερωθήκαμε για τις νέες μεθόδους που η Δημοτική Αρχή χρησιμοποιεί στις προμήθειες υλικών.
Σύμφωνα με την 277/2018 απόφαση της Ο.Ε., έχει εκδοθεί η με αριθμό 340/304/2018 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία διατάσσετε ο Δήμος Χερσονήσου να πληρώσει το ποσό των 258.715,94 € νομιμότοκα καθώς και 5.554 € για δικαστική δαπάνη. Η διαταγή αυτή αφορά μια προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού.
Κατά την παραπάνω απόφαση, συγκεκριμένος προμηθευτής κατέφυγε στο δικαστήριο, προκειμένου να πληρωθούν 118 τιμολόγια πώλησης αγαθών, τα οποία ο Δήμος Χερσονήσου προφανώς δεν του έχει πληρώσει. Σύμφωνα επίσης με τη Γνωμοδότηση – Εισήγηση του  Νομικού Συμβούλου του Δήμου Χερσονήσου κ. Ιωάννη Παχιαδάκη προς την Ο.Ε. «Όλα τα μνημονευόμενα στην ως άνω επιδοθείσα διαταγή πληρωμής τιμολόγια (σύνολο 118) έχουν προσκομιστεί και βρίσκονται στο αρχείο της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Από τα εν λόγω τιμολόγια το με α/α 118 φέρει ημερομηνία εκδόσεως 17-04-2018.   Όλα τα υπόλοιπα ήτοι τα με α/α 1 μέχρι και 117) φέρουν ημερομηνία εκδόσεως 03-04-2018» καθώς επίσης «Όλα τα παραπάνω τιμολόγια πώλησης αφορούν προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού, φέρουν -στην ένδειξη «παραλαβή»- υπογραφή του Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη και σφραγίδα του Δήμου Χερσονήσου, συνοδεύονται δε από παραστατικά παραγγελίας πελάτη προς εκτέλεση των αντίστοιχων – ίδιων υλικών, που αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης και από δελτίο παραγγελίας για τα αντίστοιχα – ίδια υλικά, επί του οποίου (δελτίου παραγγελίας) φέρουν -στην ένδειξη «ο εντολέας»- υπογραφή του Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη και σφραγίδα του Δήμου Χερσονήσου και -στην ένδειξη «ο παραλαβών»- υπογραφή και σφραγίδα του Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Γεωργίου Μεραμβελιωτάκη».
Από την περιγραφή του Νομικού Σύμβουλου προκύπτει ότι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άρδευσης κ. Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης, μόνος του, χωρίς καμία εισήγηση, χωρίς καμία απόφαση αρμοδίου οργάνου, χωρίς καμία ψήφιση πίστωσης και χωρίς καμιά πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, αποφάσισε ότι ο Δήμος χρειάζεται ηλεκτρολογικό υλικό. Επέλεξε μόνος του κάποιον προμηθευτή και παράγγειλε τα υλικά, τα οποία επίσης μόνος του, και αφού προφανώς τα καταμέτρησε και τα έλεγξε, παράλαβε, υπόγραψε και σφράγισε όλα τα απαραίτητα έγραφα και τιμολόγια. Και αυτή τη διαδικασία, ο κ. Αντιδήμαρχος την έκανε 118 φορές (!!!) στη διάρκεια ενός έτους.
Προφανώς, αφού δεν τηρήθηκε καμία απολύτως διαδικασία, ήταν παντελώς αδύνατον να γίνει η οποιαδήποτε πληρωμή αυτών των τιμολογίων, οπότε ο προμηθευτής κατέφυγε στο Δικαστήριο το οποίο και εξέδωσε διαταγή πληρωμής εις βάρος του Δήμου. Επιπλέον με την 277/2018 ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ότι «Δεν συντρέχει λόγος άσκησης ενδίκων βοηθημάτων [ανακοπής] … και αίτησης αναστολής εκτέλεσης….σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην γνωμοδότηση εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας», δηλαδή αποφάσισε να πληρωθούν τα ποσά αυτά.
Η παραπάνω διαδικασία προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, με αποφάσεις και ενέργειες ενός και μόνο ανθρώπου, είναι αντίθετη με τη χρηστή διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα και τη Διαφάνεια που πρέπει να τη διέπει. Πρέπει να γίνει άμεσα και με κάθε υπευθυνότητα η διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος και προς κάθε κατεύθυνση.
Από αδιαμφισβήτητα στοιχεία  προκύπτουν εξής: Τα έτη 2015 και 2016 ο Δήμος Χερσονήσου για ηλεκτρολογικό υλικό διεξήγαγε διαγωνισμούς, μετά από μελέτες των υπηρεσιών του. Τα έτη αυτά ο προϋπολογισμός ήταν 60.000 € για κάθε έτος, ενώ το ποσό των συμβάσεων ήταν της τάξης των 30.000 και 35.000 € μετά από τις εκπτώσεις που είχαν δοθεί (51% και 40% αντίστοιχα). Οι ποσότητες των υλικών που αγοράστηκαν ήταν αυτές που η υπηρεσία προέβλεπε ότι χρειαζόταν για χρονικό διάστημα ενός έτους (άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων στη μελέτη 2016).
Το 2017 η υπηρεσία συνέταξε την υπ. Αριθμ 10/2017 μελέτη προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού με προβλεπόμενο διάστημα υλοποίησης της προμήθειας τους 18 μήνες και προϋπολογισμό 149.966€. Ο ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη συγκεκριμένη προμήθεια έγινε στις 24/9/2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), ενώ για την όλη διαδικασία απαιτήθηκε μεγάλο διάστημα, λόγω ενστάσεων που υποβλήθηκαν.
Όμως, συμπληρωματικά, και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε Ηλεκτρολογικό Υλικό μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση του απαιτούμενου υλικού. Σύμφωνα με την ανάθεση αυτή (απόφαση 20591/5-10-2017 Αντιδημάρχου Οικονομικών), η προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών θα ολοκληρωνόταν στις 30/3/2018. Άρα, οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν φροντίσει να διαθέτουν επάρκεια ηλεκτρολογικού υλικού.
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η διαταγή πληρωμής αποκαλύπτει ότι στις 3/4/2018 εκδίδονται 117 τιμολόγια και στις 17/4/2018 άλλο ένα επιπλέον, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου έχει προμηθευτεί, δια του αντιδημάρχου κ. Μεραμβελιωτάκη, συνολικής δαπάνης 260.000 €.
Αμείλικτα ερωτήματα προκύπτουν μέχρι στιγμής:
-          Αφού υπήρχαν αναθέσεις για προμήθειες υλικών μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2018, γιατί χρειάστηκαν οι προμήθειες που με το δικό του τρόπο έκανε ο κ. Αντιδήμαρχος το διάστημα Απρίλης 2017 – Απρίλης 2018;
-          Αφού το σύνηθες ετήσιο κόστος για ηλεκτρολογικό υλικό δεν ξεπερνά  το ποσό των 35.000 € (προμήθεια 2015, προμήθεια 2016, απευθείας ανάθεση για μέχρι 30/3/2018) γιατί οι προμήθειες του κ. Αντιδημάρχου φτάνουν στο ποσό των 260.000 € για ένα έτος;
Από την απλή ανάγνωση των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής επιτροπής προκύπτουν και άλλα σοβαρά ερωτήματα. Ο προμηθευτής στον οποίο ο κ. Μεραμβελιωτάκης ανέθετε τις προμήθειες κατά το δοκούν, συμμετείχε αρχικά στον ανοικτό  διαγωνισμό, αλλά η συμμετοχή του ακυρώθηκε μετά από απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Παρόλα αυτά, ο κ. Αντιδήμαρχος συνέχισε τις προμήθειες από τον προμηθευτή αυτόν. Ακόμη, στις 11/4/2018 η επιτροπή διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι η συνολική έκπτωση που δόθηκε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ήταν της τάξης του 55% (73% για λαμπτήρες, 27% για καλώδια και 36% για πίνακες). Και ενώ αυτά τα ποσοστά είναι γνωστά, ο κ. Μεραμβελιωτάκης αποφασίζει μόνος του, μια βδομάδα μετά, στις 17/4/2018, και παραγγέλλει με το δικό του τρόπο, στον προμηθευτή που έχει αποκλειστεί από το διαγωνισμό, 2.750 λάμπες LED 16 W στην τιμή 26.939 € (τιμολόγιο με α.α. 118 στη σελίδα 5 της 277/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής). Οι ποσότητες και η περιγραφή αυτή παραπέμπουν στο προϊόν με κωδικό 1.02 της μελέτης 10/2017 βάσει της οποίας διενεργείται ο ανοικτός διαγωνισμός. Εάν οι λαμπτήρες του τιμολογίου με α.α 118 είναι οι προβλεπόμενοι στον κωδικό 1.02 του διαγωνισμού, τότε προκύπτει ότι ο κ. Αντιδήμαρχος ενώ γνωρίζει την έκπτωση του 73%, που έχει επιτευχθεί στο διαγωνισμό, αυτός αποφασίζει και αγοράζει μια ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα λαμπτήρων με σχεδόν μηδενική έκπτωση από άλλον προμηθευτή. Εάν πρόκειται για διαφορετικό υλικό, τότε πρέπει να εξηγήσει πως είναι δυνατόν να προέκυψε η ανάγκη αγοράς ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας ενός υλικού, για το οποίο η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και για τις ανάγκες του Δήμου σε 18μηνη βάση δεν το έχει προβλέψει καθόλου. Ποιο είναι αυτό το υλικό και ποιά ήταν η επείγουσα ανάγκη εκείνη που τον ανάγκασε να προβεί στην προμήθεια αυτή.
Επιτακτική είναι η ανάγκη, για όλα τα υλικά που αγοράστηκαν και για τα οποία εκδόθηκαν τα 118 αυτά τιμολόγια, να διερευνηθεί αν όντως παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν στο σύνολό τους και που βρίσκονται ή που χρησιμοποιήθηκαν. Ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει αρκετά έμπειρα και ικανά στελέχη, διαθέτει αξιόλογο προσωπικό, το οποίο μπορεί να διερευνήσει ενδελεχώς την όλη υπόθεση.
Δυστυχώς, και από αυτή την υπόθεση προκύπτουν αμείλικτα ερωτηματικά για τη Δημοτική Αρχή, η οποία οφείλει να κινητοποιηθεί άμεσα. Είναι δυνατό η χρηστή διοίκηση, την οποία υποσχέθηκε στους Δημότες μας, να υλοποιείται με διαδικασίες όπως αυτές που αποκαλύφθηκαν; Με αυτές τις διαδικασίες προστατεύεται το συμφέρον των Δημοτών και τα χρήματα του Δημοσίου;.
Τα ίδια ερωτηματικά, ενδεχομένως και με μεγαλύτερη ένταση, προκύπτουν και για τις άλλες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης οι οποίες συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή. Ιδιαίτερο θέμα προκύπτει για τον Αρχηγό της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Σέγκο. Ο κ. Σέγκος, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  ήταν παρών και ψήφισε να πληρωθεί το ποσό των 260.000 € ασυζητητί, παρακάμπτοντας την ανάγκη να ασκηθεί έλεγχος σε βάθος για τις μεθόδους προμηθειών που ακολουθήθηκαν. Έτσι πιστεύει ότι υπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον;
Κατά την άποψή μας, όσοι απλά και μόνο εστιάζουν στο αν θα πρέπει ή όχι να ασκηθούν ένδικα μέσα εναντίον της διαταγής πληρωμής, συσκοτίζουν την ουσία της υπόθεσης. Εμείς θεωρούμε ότι καθήκον των Αιρετών είναι η προάσπιση του Δημόσιου Συμφέροντος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταφράζεται σε εξονυχιστικό έλεγχο όλων των λεπτομερειών, από ειδικούς. Καθήκον όλων των στελεχών της Διοίκησης είναι η διερεύνηση και αποκάλυψη όλων των πτυχών της συγκεκριμένης υπόθεσης. 
Καλούμε για τούτο τη Δημοτική Αρχή να συμβάλλει με τις πράξεις της στην κατεύθυνση αυτή.

Χερσόνησος, 18-9-2018                      

Έχουν χάσει το προσανατολισμό τους! Πρόταση από τη Δημοτική Αρχή για συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στα καλλιστεία “RUSSIAN MISS TOURISM 2018”


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 της Δημοτικής Κίνησης Χερσονήσου “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” 




Είναι πλέον σαφής η έλλειψη οράματος, προσανατολισμού και στόχων εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου τόσο για τη λεγόμενη τουριστική προβολή του τόπου  όσο και σε σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας και κοινωνικής ευαισθησίας.
Πολλάκις βλέπουμε τη Δημοτική Αρχή, δήθεν, να ανησυχεί και να διαμαρτύρεται για την στρεβλή ανάπτυξη, την αλλοιωμένη περιβαλλοντική, πολιτιστική και πολιτισμική φυσιογνωμία της περιοχής. Να παίρνει αποστάσεις από εικόνες και γεγονότα που δεν αρμόζουν στον τόπο. Παράλληλα όμως τη βλέπουμε να αποδέχεται, να υιοθετεί και να υποδέχεται δράσεις και εκδηλώσεις που δραματικά απέχουν από τον ως άνω προσανατολισμό.
Πρόσφατο παράδειγμα η εισήγηση του αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού & Απασχόλησης για τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στα καλλιστεία «RUSSIAN MISS TOURISM 2018», με στόχο, όπως ισχυρίζεται, την τουριστική προβολή του τόπου.
Δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε τις ταλαντεύσεις της Δημοτικής Αρχής και του αρμόδιου αντιδημάρχου, ανάμεσα σε σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η πρόσφατη στον Αρχαιολογικό Χώρο των Μαλίων και σε διαγωνισμούς καλλιστείων.
Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τους πειραματισμούς της τοπικής πολιτικής μας εξουσίας με ζητήματα ισότητας των φύλων και με υποχρεώσεις που έχουμε, ως Δήμος, αναλάβει και αφορούν τις έμφυλες διακρίσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει συνυπογράψει την “Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες” όπου ρητά ανέλαβε την υποχρέωση να συμβάλλει στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων.
Ο τόπος μας έχει υποδομές αλλά κι ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα. Μια τεράστια πολιτιστική, πολιτισμική και περιβαλλοντική κληρονομιά που μπορεί να αναδειχτούν σε ουσιαστικό στοιχείο της προβολής του, σε ένα προϊόν περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης του τουρισμού και της οικονομίας. Τούτα οφείλει να αναδείξει, να εδραιώσει, να προτείνει. Σε αυτό το στόχο οφείλουμε ως Δημοτική Αρχή, να είμαστε, αταλάντευτα, προσανατολισμένοι!
Χαιρόμαστε που εντέλει ο Δήμαρχος Χερσονήσου οδηγήθηκε στην απόφαση να αποσύρει το θέμα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλώνοντας ότι έχει άγνοια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας που συνυπέγραψε προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το θέμα, τελεσίδικα, έληξε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα διαφυλαχθούν ως “κόρη οφθαλμού” όσες δεσμεύσεις έχουμε αναλάβει και μας καταγράφουν ως μια κοινωνία ευαίσθητη και δημοκρατική.
29/8/18