Ακραίως Αναποτελεσματικη η Δημοτικη Αρχή Χερσονήσου! - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2017


 •     Είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι η  Δημοτική Αρχή Χερσονήσου υλοποίησε το 2017  μόλις το 7,14% των έργων και  το 3,74% των μελετών που η ίδια προγραμμάτισε!
 •     Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ταμειακά διαθέσιμα περίπου 17,5 εκατομμύρια που ως φαίνεται φυλάσσονται για να σπαταληθούν, έτσι χωρίς πρόγραμμα, ενόψει της νέας προεκλογικής περιόδου.
 •   Τα έσοδα μόνο από τα Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων και Εκδιδομένων Λογαριασμών λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος ανήλθαν το 2017 στο ποσό των 4,3 εκατ. Αυξημένα έσοδα προβλέπονται και το 2018.
  •           Η Δημοτική Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, πρότεινε τη χρησιμοποίηση μέρους των επιπλέον αυτών εσόδων, για να μειωθούν τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνουν οι Δημότες.  

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου συζητήθηκε η τριμηνιαία έκθεση με τα αποτελέσματα  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του 2017. Ουσιαστικά η εν λόγω έκθεση αποτελεί  τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το 2017 και τα στοιχεία της καταδεικνύουν τις καθυστερήσεις και την αναποτελεσματικότητά της για τη χρονιά που μας πέρασε.
  Όπως ανέφερε, στην παρέμβασή του, ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”  κ. Χαλκιαδάκης Γιώργος, είναι απαράδεκτο το ότι η  Δημοτική Αρχή φέρνει έναν απολογισμό, όπου σαφώς και επίσημα πλέον καταγράφεται ότι υλοποίησε μόλις το 7,14% των έργων και  το 3,74% των μελετών που η ίδια προγραμμάτισε. Τούτο είναι ένα δυσάρεστο γεγονός για την περιοχή, τη στιγμή που οι ανάγκες της είναι εκρηκτικές, επισήμανε. Δεν είναι δυνατόν τόνισε να μην εκτελούνται μελέτες και έργα τη στιγμή που ο Δήμος Χερσονήσου έχει ταμειακά διαθέσιμα περίπου 17,5 εκατομμύρια, που ως φαίνεται φυλάσσονται για να σπαταληθούν, έτσι χωρίς πρόγραμμα και σοβαρό σχέδιο, ενόψει της νέας προεκλογικής περιόδου.
  Η Δημοτική Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” μελετώντας τα απολογιστικά στοιχεία, στάθηκε ιδιαίτερα στα έσοδα από τα Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων και Εκδιδομένων Λογαριασμών. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2017, τα έσοδα αυτά υπολογιζόταν στο ποσό των 2,8 εκατ. Ευρώ. Όμως στο τέλος του έτους διαπιστώθηκε ότι ανήλθαν στο ποσό των 4,3 εκατ.. Ετούτο ήταν αναμενόμενο λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς τη Χώρα και την περιοχή μας.
  Οι “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, αξιολογώντας τα παραπάνω οικονομικά δεδομένα, πρότειναν τη χρησιμοποίηση μέρους των επιπλέον αυτών εσόδων, για να μειωθούν τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνουν οι Δημότες, όπως για παράδειγμα τα Τέλη Καθαριότητας.
  Άσκησαν  για τούτο κριτική στη Δημοτική Αρχή, η οποία γνωρίζοντας τα παραπάνω στοιχεία δε φρόντισε να αποτυπώσει τη νέα αυτή πραγματικότητα της αύξησης των εν λόγω εσόδων στον Προϋπολογισμό του 2018, προκειμένου ετούτος και είναι πιο ρεαλιστικός αλλά και να είναι εφικτή μια σημαντική μείωση τελών.
  Δυστυχώς όμως όπως λέει και ο Λαός “στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα ”!  Ο κ. Δήμαρχος όχι μόνο δεν άκουσε αλλά επιτέθηκε στην Κίνηση μας και τον Επικεφαλής της, επικρίνοντάς μας για λαϊκισμό και άγνοια των νόμων. Ισχυρίστηκε ότι δε μπορούν έσοδα από τα Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων και Εκδιδομένων Λογαριασμών να καλύψουν δαπάνες καθαριότητας, καθώς επίσης ότι,  ο Προϋπολογισμός του Δήμου συντάσσεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του πρώτου επταμήνου του έτους και δε μπορεί, όπως είπε, όταν γίνουν γνωστά τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα, να αναμορφωθεί.
  Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος ή δε γνωρίζει ή δεν ομιλεί ειλικρινά. Σε κάθε περίπτωση εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι :
  Α) σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν 25/1975        
  «Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων επιβαρυνόμενων δι' αυξημένων δαπανών καθαριότητος, λόγω τουριστικής κινήσεως, επιτρέπεται όπως, δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, “εγκρινομένης υπό του Νομάρχου” (που δεν απαιτείται πλέον με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 22/82), διατίθεται δια την αντιμετώπισιν των δαπανών τούτων ποσόν μέχρι του ημίσεως των εκ των κατά τας κειμένας διατάξεις εισπραττόμενων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των εκδιδομένων λογαριασμών, περί ων το άρθρο 24 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958»
  Β) Παράλληλα ενημερώνουμε ότι :
  Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 25595 (ΦΕΚ 2658Β/2017) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» αναφέρεται ότι:
  «Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του …. λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός»
  Επιμένουμε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, γνωρίζοντας τα έσοδα που έχει από χρήματα που οι Δημότες πληρώνουν με την όποια μορφή τελών, γνωρίζοντας δηλαδή τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, όπως αυτά διαμορφωνόταν στις 31.12.2017, είχε όλη την ευχέρεια να αναπροσαρμόσει τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας μειώνοντάς τα προς όφελος των Δημοτών και των Επιχειρηματιών της περιοχής μας.
  Προκειμένου να προλάβουμε τον ισχυρισμό, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής , ότι ο καθορισμός των τελών γίνεται σε ημερομηνίες τέτοιες ώστε να έχει αποσταλεί η σχετική απόφαση στη ΔΕΗ μέχρι την 30η  Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου, σημειώνομε ότι η προθεσμία αυτή είναι ενδεικτική σύμφωνα με την εγκύκλιο  45/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  Εν κατακλείδι, η Δημοτική Αρχή είχε τη δυνατότητα να οδηγηθεί –εάν το ήθελε- σε αναμόρφωση του Π/Υ και μείωση τελών για το 2018. Δεν το έπραξε όμως! Γιατί δεν είχε τη βούληση να το κάνει! Εξάλλου είναι σαφής ο προσανατολισμός της για αυξήσεις τελών, εισπρακτικές λογικές και επιβάρυνση των Δημοτών , αυξήσεις που πραγματικά έπρεπε να αποφεύγονται, στη δύσκολη για τους πολλούς, σημερινή οικονομική συγκυρία.
  23/3/2018                                                                       το Γραφείο Τύπου

  Περιεργες δραστηριοτητες-παρεμβασεις εντος του θαλασσιου χωρου του Βαθειανου Καμπου  Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (13/2/2018) ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” κ. Χαλκιαδάκης Γιώργος με ερώτησή προς το Δήμαρχο κ. Μαστοράκη Ιωάννη έθεσε το θέμα της καταγγελίας των Ενεργών Πολιτών Κ. Χάνι-Βαθειανού Κάμπου που αναφέρεται σε εκτέλεση  εργασιών και περίεργες δραστηριότητες-παρεμβάσεις εντός του θαλάσσιου χώρου της περιοχής του Βαθειανού Κάμπου.

  Ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης τόνισε ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πρόκειται για προσπάθεια δημιουργίας αναχώματος που στοχεύει στο σχηματισμό με τεχνητό τρόπο αμμώδους παραλίας στην περιοχή. Επειδή όμως κανείς δικαιούται να ενεργεί αυτοβούλως και να προβαίνει σε ενέργειες που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, η Δημοτική Αρχή και ο κ. Δήμαρχος προσωπικά, οφείλουν να διερευνήσουν αν οι συγκεκριμμένες εργασίες εκτελούνται κατόπιν μελέτης και σχετικής Άδειας από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε διαφορετική περίπτωση επισήμανε, η Δημοτική Αρχή πρέπει  να πράξει τα δέοντα ώστε οι εργασίες αυτές να σταματήσουν και το περιβάλλον να αποκατασταθεί.

  Παράλληλα υπογράμμισε πως σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο η Δημοτική Αρχή οφείλει να διασφαλίσει για τους Δημότες αλλά και τους επισκέπτες  της περιοχής, την ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία και τη θάλασσα, χωρίς εμπόδια και φραγμούς.

  Χερσόνησος 14/2/2018
  Το γραφείο τύπου

  Οι Αδειες Χρησης Νερου, η αδιαφορια της ΔΕΥΑ Χερσονησου και το Νεο Περιβαλλοντικο Τελος   Η Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” έχει πολλάκις θέσει το θέμα των Αδειών Χρήσης, τονίζοντας ότι μεγάλες ποσότητες νερού καταναλώνονται στην περιοχή μας χωρίς οι αρμόδιοι να γνωρίζουν από που προέρχονται αυτές


  Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα ο Επίτροπος Νομού Ηρακλείου αρνήθηκε να εγκρίνει χρηματικό ένταλμα της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για την πληρωμή του νερού ύδρευσης που η επιχείρηση προμηθεύεται από το Φράγμα Αποσελέμη. Και αυτό, διότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο Άδεια Χρήσης Νερού. Δεν είχε δοθεί δηλαδή μέχρι τότε άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χρήση του νερού του Φράγματος. 

  Τις επόμενες ημέρες πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι στις 23/1/2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ΄ αριθμό 1300005356798  απόφασή της χορήγησε στον ΟΑΚ την απαραίτητη Άδεια Χρήσης Νερού και έτσι μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα η προμήθεια νερού της ΔΕΥΑΧ από το Φράγμα Αποσελέμη.

  Η ιστορία αυτή, έρχεται να αναδείξει για άλλη μια φορά ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα για το Δήμο Χερσονήσου και τους Δημότες. Το θέμα των Αδειών Χρήσης Νερού. Η Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” έχει επανειλημμένα τονίσει, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και σε ανακοινώσεις της ότι μεγάλες ποσότητες νερού καταναλώνονται στην περιοχή του Δήμου χωρίς οι αρμόδιοι να γνωρίζουν από που προέρχονται αυτές και φυσικά χωρίς ο Δήμος ή η ΔΕΥΑΧ και έχουν το παραμικρό όφελος. 

  Για τις ποσότητες αυτές, οι οποίες  κατά τους πλέον μετριοπαθείς υπολογισμούς της κίνησής μας ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο, η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ απαξιοί να ασχοληθεί. Ενώ ψηφίζει και επιβάλλει υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις στον απλό καταναλωτή, αρνείται πεισματικά, παρά τις οχλήσεις μας, να διερευνήσει το καθεστώς της υδροδότησης μεγάλων καταναλωτών στην περιοχή μας.

  Έτσι ενώ στις αποφάσεις της ΔΕΥΑΧ και του Δήμου Χερσονήσου που αναφέρονται στα τιμολόγια ύδρευσης γίνεται λόγος για «εναλλακτικές πηγές υδροδότησης» μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, δε γίνεται η παραμικρή αναφορά στην νομιμότητα των πηγών αυτών και στην απαιτούμενη αδειοδότησή τους. 

  Μήπως σήμερα, μετά την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει η Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει την στάση της για τις «άγνωστες» πηγές υδροδότησης που «λειτουργούν» στην περιοχή μας;
   
  Εμείς ως Δημοτική Κίνηση το θεωρούμε επιβεβλημένο. Πολύ περισσότερο γιατί από όσο γνωρίζομε, επίκειται απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία θα καθοριστεί το περιβαλλοντικό κόστος με το οποίο θα χρεώνονται οι ποσότητες νερού που καταναλώνει ο κάθε καταναλωτής. 

  Όσο μικρό κι αν είναι αυτό, θα είναι ένα επιπλέον κόστος που θα χρεωθούν οι μικροί οικιακοί καταναλωτές αλλά και οι συνεπείς επιχειρηματίες που υδροδοτούν τις μονάδες τους με νόμιμο τρόπο από τα δίκτυα της ΔΕΥΑΧ. Όμως οι μονίμως υδροδοτούμενοι από τις άγνωστες «εναλλακτικές πηγές» και πάλι θα ξεφύγουν! Δε θα πληρώσουν ξανά απολύτως τίποτα!

  Η ΔΕΥΑΧ και ο Δήμος Χερσονήσου είναι οι μοναδικοί που γνωρίζουν ποιοι είναι οι περίεργοι χρήστες των «εναλλακτικών πηγών υδροδότησης». Όσο λοιπόν δεν αποφασίζουν να διερευνήσουν το θέμα, θα φορτώνουν αυξήσεις και τέλη στους συνεπείς δημότες, αφήνοντας στο απυρόβλητο, τους λογής επιτήδειους της περιοχής.

  Ερωτηση για τη ρυθμιση των οφειλων του Αντιδημαρχου Οικονομικων  • Ερώτηση που αφορά τη ρύθμιση των οφειλών του Αντιδημάρχου Οικονομικών κατέθεσε η δημοτική κίνηση  "ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
  •  Απαραίτητη η διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας και η θωράκιση της δημοκρατίας σε όλες τις δημοτικές λειτουργίες, τονίζει η δημοτική κίνηση.  

  Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

  "Δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου που αφορούσε ρύθμιση οφειλών ανωνύμου εταιρείας η οποία σχετίζεται στενά με τον Αντιδημάρχο Οικονομικών του Δήμου Χερσονήσου.
  Νομίζουμε ότι η εν λόγω απόφαση που απασχόλησε και μέσα ενημέρωσης του Ηρακλείου δεν έτυχε της δέουσας προσοχής τόσο από πλευράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου όσο και της ίδιας της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Χερσονήσου.
  Όπως γνωρίζετε η Δημοτική Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” δεν εκπροσωπείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου. Έτσι αποφασίστηκε κατά την συγκρότησή της τον περασμένο Μάρτιο, σε αγαστή συνεργασία των παρατάξεων του κ. Σέγκου και Παρθενιώτη και με την αφωνία της Δημοτικής Αρχής. Ήταν μια απόφαση αποκλεισμού της τρίτης σε δύναμη παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου παρά το γεγονός ότι πρόθεσή μας ήταν να συμμετέχουμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
  Το γεγονός αυτό βάζει εμπόδια στον έλεγχο από πλευράς μας πολλών σημαντικών αποφάσεων όπως η ανωτέρω αναφερόμενη. Παράλληλα στερεί τη Δημοτική μας Κίνηση από τη δυνατότητα και εκφέρει άποψη σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και δημοτικών υποθέσεων που απαιτούν την πλήρη διαφάνεια, την ανοιχτή διαβούλευση και τον αυστηρό έλεγχο πριν από την οποιανδήποτε απόφαση.
  Οι “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” δίνουν καθημερινά τη μάχη για τη διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας και για τη θωράκιση της δημοκρατίας σε όλες τις δημοτικές λειτουργίες. Θεωρούν ότι αποφάσεις, όπως η συγκεκριμένη, πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης επεξεργασίας και να ελέγχονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ακόμα και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου.
  Επειδή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση
  ·           Δημιουργεί απορίες και σκεπτικισμό στην τοπική κοινωνία.
   ·           Εγείρει θέματα όπως αυτό της ασυμβατότητας της ύπαρξης οικονομικών οφειλών και  της παράλληλης άσκησης δημοτικής εξουσίας από το ίδιο πρόσωπο.
   ·           Βάζει ζητήματα σχετικά με τις απαρτίες και τη συνολική συμμετοχή των μελών των Δημοτικών Επιτροπών στις συνεδριάσεις τους, ειδικά για σοβαρές αποφάσεις που καλό είναι να λαμβάνονται από το σύνολο ή τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της επιτροπής και όχι από οριακές ή και αμφιλεγόμενες απαρτίες.
   ΕΡΩΤΑΤΑΙ
  η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  1.      Αν θεωρεί συμβατό να υπάρχουν οικονομικές οφειλές προς το Δήμο από πρόσωπα που ασκούν δημοτική εξουσία
  2.      Αν αποδέχεται τη νομιμότητα της αποφάσης που λήφθηκε –έστω και ομόφωνα- από τη μειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (παρόντα τα 4 μέλη από τα 9)
   3.      Αν θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο κάνοντας αναλυτική περιγραφή των επίμαχων οικονομικών οφειλών προς το Δήμο -πότε και για ποιο λόγο προέκυψαν αλλά και πόσο χρόνο υπάρχουν- και όχι με απλές αναφορές στο συνολικό ποσό οφειλής.
  4.      Αν προτίθεται να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειες που είχαν γίνει για την είσπραξη των οφειλών όλων των οφειλετών που προέβησαν σε ρυθμίσεις με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την αίτησή τους για υπαγωγή σε ρύθμιση.
   Χερσόνησος,    19 /12/2017
  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Χαλκιαδάκης Γιώργος
  Μπιτζαράκης Αντώνης"